Livsavgörande beslut får stor inverkan många år framåt i tiden. Ingen kan se in i framtiden, men vissa grundläggande fakta talar för att ett boende i Norrland kommer att vara en bra investering! för framtiden 

Billig el, billigt boende, gott om vatten! Välkommen till Norrland!
Uppdaterade data 2022-08-22

Här kommer några exempel som talar för att det kan vara en bra ide att flytta till vår region:

  1. Vi har låga elpriser i Norrland! se bild från Svenska Kraftnät. Idag 10 öre/KWh i Norrland och 5 kr och 80 öre i Skåne. https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/.  Norrland har och kommer att ha god tillgång till el under många år framöver. De beslut som tas i närtid för ökad elproduktion i södra Sverige kommer att ta lång tid att genomföra. 
  2. Vi har väldigt gott om vatten i Norrland och sannolikheten för vattenbrist är låg. Just nu har vi 85%-90% fyllnadsgrad i kraftverkens vattenmagasin i Norrland (elområde 1&2) medan Skåne har 30% fyllnadsgrad (elområde 4, data från Energiföretagen) https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/kraftlaget/aktuellt-magasinslage-sverige-veckorapport.pdf
  3. Priserna på bostäder! Visst, det kostar att flytta till de norrländska städerna men i vår region är priserna på fastigheter fortsatt låga. 
  4. Här är fritt, vilt, vackert och snällt! Vi pratar långsammare, ler oftare och är väldigt hjälpsamma.

Så, välkomna att flytta upp till vår region!