Vi söker x antal svetsare till industriverksamhet XXX