Norrland som en ny utvecklingsregion för fossilfria fordon.

De senaste satsningarna i Norrland på batterifabrik och tillgången till grön el öppnar upp för nya möjligheter att bli en tredje region inom Sverige för utveckling av system och komponenter till elfordon. Vi kallar det ”E Mobility” då även testning av kompletta fordon och kommunikationssystem ingår i utvecklingen av framtidens el-fordon. Skellefteå Science City leder en förstudie tillsammans med parter från Västerbotten och Norrbotten. Förstudiens syfte är att kartlägga pågående satsningar inom näringsliv, akademi och offentlig sektor som riktar sig mot en hållbar mobilitets omställning.  Förstudien väntas lägga en grund för ett större genomförande projekt där hela norra Sverige tar position inom den gröna omställningen och bidrar till att utveckla nya lösningar för en omställning av fordonsflottan och ett hållbart mobilitetssystem. Bakom satsning står ett brett samarbete mellan Skellefteå science city, IUC Norr, Inlandets Teknikpark, LTU och SPGA och region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå, Piteå, Luleå, Umeå-kommuner, Umeå universitet, och Skellefteå Kraft