Vätgas som ett egenproducerat drivmedel i Norrland.  Inlandets Teknikpark, Storumans kommun och Umeå universitet arbetar med en förstudie för en tankstation för vätgas i Storuman. Bredvid tankstationen planerar vi en produktionsanläggning där vätgasen tillverkas av överskottsel från en vindkraftspark. Vätgasen blir ett lokalt bränsle och distribueras i hela Västerbottens inland. För mera information se länk https://www.umu.se/forskning/projekt/heal—hydrogenbaserade-energisystem-for-arktisk-logistik/