Välkomna att vara utställare på Inlandsmässan, Medborgarhuset i Dorotea Fredagen den 30 september – Lördagen den 1 oktober 2022


Ett två-dagars event för näringsliv, samhälle och skolor mitt i Inlandet
Vi samlas under två intensiva dagar för att fokusera på viktiga framtidsfrågor, visa våra framtidsföretag och knyta
värdefulla kontakter mellan varandra, allmänheten och inte minst våra ungdomar. Sverige och världen står inför
stora utmaningar att ställa om till ett hållbart samhälle. Många av svaren på hur detta kan ske finns i hos oss i
inlandet!


Eventets tema är ett hållbart samhälle:

 • energiproduktion
 • fossilfria bilar
 • transporter
 • beredskap i civilförsvar och räddningstjänst
 • smarta lösningar i vården

  Hållpunkter för programmet:

  Torsdag den 29 september

   Kl.15.00 Iordningställande av utställarplatser – det finns tre olika att välja på:
  – Inomhus (3 x 3 m)
  – utomhus (samma storlek om inte annat önskas)
  – eller större markplats för uppvisning av fordon etc.
  – Kl.18.00 VIP-kväll för utställare/medverkande på Inlandsmässan, på Doro Camping

  Fredag den 30 september

  – Kl.09.00-17.00 Inlandsmässan öppen
  – Särskild besöksdag för inbjudna elever
  – åk 6 och åk 8 samt gymnasieskolor i Vilhelmina, Strömsund, Lycksele och Dorotea.
  – UF-företag, Youth up North, gymnasierna, Lärcentra, AF med flera ställer ut.
  – Utställare från företag, offentliga verksamheter, studieförbund och föreningar både inne i Medborgarhuset, och utanför, med uppvisningar och presentationer. Parallellt med mässan pågår seminarier i biosalongen under dagen, varje hel och halv timme. Medverkan av offentliga representanter (inbjudan till landshövding, regionråd etc)

  Lunch & fika finns att köpa på plats.

  Särskild anmälan till detta:
  – Kl.18.00 Middag på Doro Camping i kåtan.
  – Kl.19.00 Workshop – temakväll: Aktuella frågor för Inlandet – transporter, energi, rekrytering

  Lördag den 1 oktober

  – Kl.10.00 Öppnande av Inlandsmässan.
  – Öppet för allmänheten med upplägg som under fredagen.
  – Kl.15.00 Mässan avslutas.

  Vi kommer att ägna en stor del av mässan åt våra ungdomar! Passa på att knyta värdefulla framtidskontakter! Vil
  du vara med som utställare, vill vi ha en intresseanmälan senast den 3 juni till elin.thoren@edu.vilhelmina.se då
  det är begränsat antal platser. Ingen kostnad, men bokning senast 22 augusti. Om du bokar en plats och
  inte dyker upp debiterar vi 500 kr + moms

  VÄLKOMMEN!