Hållbarhet och miljö – klimatsmart renovering

I över 35 år har Inpipe Sweden format framtiden för schaktfria renoveringar av rörledningar genom klimatsmarta och hållbara innovationer. Vi är idag Nordens största tillverkare av glasfiberarmerade liner och installationsutrustning för detta ändamål. Våra liner har installerats runtom hela världen och resulterat i tusentals framgångsrika projekt.

Med vår glasfiberarmerade polyesterliner och vår installationsmetod behöver du inte gräva upp ledningen för att renovera den. Istället förs en mjuk och formbar glasfiberarmerad polyesterliner in i röret. Linern blåses upp med tryckluft och härdas på plats med UV-ljus och blir ett nytt starkt rör inne i det gamla. Därefter kapas ändar och servisanslutningar öppnas. På en dag kan du få upp till 200 meter ledning renoverad och klar för användning igen – mindre störningar, bättre ekonomi och klimatsmart!

Genom vår metod sparar du 80% av kostnaden jämfört med att gräva upp och byta röret. För miljöns skull reducerar du samtidigt CO₂-utsläppen med upp till 80%.

En Inpipe liner är dimensionerad för en livslängd på 50 år enligt norm, men samtidigt som förväntad livslängd snarare är 100 år eller mera. Det gör att linern oftast har bättre hållbarhet än nya plast- eller betongrör.

Vi lyssnar på våra kunder, våra partners och vårt team för att hjälpa till att förbättra vår verksamhet varje dag.

Nicklas Björnvind, CEO

Telefon: 0940-395 39