1.: BRN är en sammanslutning av företag och kommuner i Norrlands inland