Ett lantbruk med fokus på Mjölkproduktion. Eget mejeri som tillverkar Lapplandssmör och grillost.
På gården finns också B&B