Inlandsmässans övergripande tema är ett
Hållbart samhälle – energi, utbildning, transporter, företagande, vård och omsorg och beredskap.

Föreläsningar/korta seminarier i Biosalongen, Medborgarhuset, Dorotea.

Ingen kostnad – ingen anmälan. VÄLKOMMEN!

FREDAG

– Kl.09.00-17.00 Inlandsmässan öppen
– Särskild besöksdag för inbjudna elever
– Åk 6 och åk 8 samt gymnasieskolor i Vilhelmina, Strömsund, Lycksele och Dorotea.
– UF-företag, Youth up North, gymnasierna, Lärcentra, AF med flera ställer ut.
– Utställare från företag, offentliga verksamheter, studieförbund och föreningar både inne i Medborgarhuset och utanför, med uppvisningar och presentationer. Parallellt med mässan pågår seminarier i biosalongen under dagen, varje hel och halv timme. Medverkan av offentliga representanter.

ÖPPNA SEMINARIER UNDER FREDAGEN – preliminärt program

Kl.09.30 ”Gateway2Export”, Melker Persson, Västerbottens Handelskammare

KL.09.30 Parallellt seminarium för skolungdomar från Dorotea i biosalongen med Västerbottens Handelskammare

Kl.10.00 ”5G i vård och omsorg” Vikten av god uppkoppling för tillgång till digitala tjänster Jan-Olov Johansson, Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet

Kl.10.30 ”Världens första automatiserade hygienassistent för personlig hygien i hemmet” Thomas Ryberg, innovatör/VD Robotics Care

KL.10.30 Parallellt seminarium för skolungdomar från Vilhelmina-Åsele i biosalongen med Västerbottens Handelskammare

Kl.11.00 ”Digital rehabilitering, så fungerar det”, Martin Larsson, VD Habbie

Kl.11.30 ”Holistisk digital rehabilitering: effektiviserar samt ökar kvalitet och flexibilitet” Daniel Grundström, ICURA

Kl.12.00Smartbygd – smarta IT-lösningar för hem, fastigheter och samhälle”, Peter Bårmann, IoT-företaget Sensative

Kl.12.30 ”Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar”, Ola Jonsson, säkerhetssamordnare Storumans kommun & Elias Persson, säkerhetssamordnare, Lycksele kommun

Kl.13.00 ”Hotet mot Sverige – ett totalförsvar som hanterar alla typer av angrepp” Sverige är sårbart på flera områden i händelse av kris, bl a om elen slås ut. Hur kan vi alla bidra till en bättre försörjningsförmåga? Freddy Jönsson Hanberg, projektledare vid forskningsinstitutet Rise/Totalförsvarsstiftelsen och Head of Strategic Advice hos MW Group

Kl.13.30 ”Cybersäkerhet – något alla behöver vara medvetna om”, Hanna Linderstål, virtuell analytiker, VD för informationssäkerhetsföretaget Earhart Business Protection Agency, Totalförsvarsstiftelsens råd för psykologiskt försvar.

Kl.14.00 ”Är självkörande fordon framtiden?” ,Andreas Allström, Chef forskningssamarbeten, teknik- och transportföretaget Einride – med specialitet elektriska och självkörande fordon. Digitalt föredrag

Kl.14.30 ”Automatisering av transporter och trender inom elektrifiering” Jonas Jansson, avd.chef Trafik och Trafikant, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Kl.15.00 ”Vindkraft på frammarsch?”, Anna Källström, Stakehold Manager, Vattenfall Vindkraft AB

Kl.15.30 ”Lokala vinster med utbyggnad av vindkraft”, Krister Andersson, Vindkraftscentrum

Kl.16.00 ”Vätgas – framtidens energisystem”, Mats Johansson, Umeå Universitet, Projekt HEAL 

Kl. 16:30 ”Inlandsbanan – en fossilfri godskorridor för Inlandet” Peter Enå, vice VD Inlandsbanan

LÖRDAG

– Kl.10.00 Öppnande av Inlandsmässan.
– Öppet för allmänheten med upplägg som under fredagen.
– Kl.15.00 Mässan avslutas.

ÖPPNA SEMINARIER UNDER LÖRDAGEN – preliminärt program

Kl.09.30 ”Hur start-ups kan hjälpa till att lösa samhällsutmaningar”, Johan Hedengran, Uminova Innovation AB

Kl.10.00 ”Företagsstöd – nystart och utveckling” Region Västerbotten

Kl.10.30 ”Drönare som samhällsresurs i civil beredskap” Att kunna leverera viktiga varor och tjänster i glesbygd. Ola Norman, instruktör Hemvärnet/SVA

Kl.11.00 ”Livsmedelsberedskap – viktigt för alla” Rekommendationer att vi ska ha mat hemma för att klara en vecka, hur gör vi?
Lennart Melin, Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA med ansvar för livsmedelsberedskap

Kl.11.30Utbildning genom hela livet” Vikten av kontinuerlig kompetensförsörjning för möjligheter att kunna stanna kvar eller byta jobb, och för att kunna rekrytera nya anställda. Gunnar Karlsson, Professor, KTH

Kl.12.00 ”5G i vård och omsorg” Ska en god och nära vård även kunna bedrivas på distans, krävs en bra uppkoppling!
Jan-Olov Johansson, Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet

Kl.12.30 ”Digital tvilling av landsbygdens transporter” Många beslut inom kommunal infrastruktur sker utan tillräcklig kunskap om historik, nuläge och hur det påverkar den lokala utvecklingen för hållbarhet. Nationellt och internationellt ökar därför intresset för ”digitala tvillingar”. Presentation av företaget ITEAM

Kl.13.00 ”Automatisering av transporter och trender inom elektrifiering”
Jonas Jansson, 
avd.chef Trafik och Trafikant, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Kl.13.30  ”Vindkraft på frammarsch?”
Anna Källström, Stakehold Manager, Vattenfall Vindkraft AB

Kl.14.00 ”Cirkulär ekonomi – hur och varför?” Eva Lindberg, Heligfjäll Ekosystem

Kl.14.30 Ämne kommer

Moderatorer:

Penilla Gunther, Konsult Citizens Affairs & Per Lindberg, Inlandets Teknikpark

Övergripande tema är Hållbart samhälle – energi, transporter, beredskap, vård och omsorg och företagande.