År 1983 grundades bolaget Vilhelmina Ingenjörsbyrå (VIAB). Huvudinriktningen var konstruktionsuppdrag och prototyptillverkning till andra industriföretag. 14 år senare, år 1997, fick företaget nya ägare och sedan dess har verksamheten fortsatt byggts ut med fler styrda CNC-maskiner, svets och monteringsutrustning, CAD- CAM-system samt mätmaskiner.

 

Verksamheten har idag fokus på skärande bearbetning och modullösningar till företag. VIAB ansvarar även för inköp, montering och slutprovning av kompletta enheter. Målsättningen är att kontinuerligt utveckla företaget, personalen och produkterna för att möta kunders krav på kvalitét, flexibilitet och leveranssäkerhet. Genom bland annat fortbilda, investera i nya maskiner och att följa med i utvecklingen av marknaden är metoder för att säkra företagets tillväxt.

 

 

2008 bildade VIAB ett dotterbolag, Solident Sweden AB, som utvecklar dentalutrustning. I tillverkningen av ny tandvårdsutrustning är ergonomisk funktion, driftsäkerhet och enkelhet i service och underhåll kärnvärden som vuxit fram under långa samarbeten med kunder. Dentala miljöer är olika och behoven varierar, vilket kräver flexibilitet och en beprövad teknik som finns hos Solident – sedan 30 år tillbaka.