INBJUDAN TILL VIP-WORKSHOP MED MIDDAG
FREDAG DEN 30 SEPTEMBER KL 18-21, DOROCAMP LAPLAND

Välkommen till en annorlunda kväll med utbyte av tankar, idéer och erfarenheter för gemensam framtid med bra utbildning, företag som skapar arbetstillfällen och en god infrastruktur för att leva och bo i Inlandskommunerna. Och inte minst en god beredskap för oförutsedda händelser och god vård som är nära men ändå kan bedrivas på distans.

Detta är en inbjudan till dig som verkar inom något av Inlandsmässans områden 2022. Resultaten som kommer av kvällens workshop följs upp under hösten, så kom och påverka vad som är viktigt för Inlandskommunerna!

Inlandsmässans övergripande tema är Hållbart samhälle. Introduktion till workshopens ämnen:

Energi

Vätgas
Mats Johansson, Umeå Universitet

Laddstruktur för olika fordonsslag
Markus Holmen, ABB E-mobility

Vindkraft
Anna Källström, Stakehold Manager, Vattenfall Vindkraft AB Christer Andersson, Vindkraftscentrum

Beredskap  i glesbygd

Livsmedelsberedskap
Lennart Melin, krisberedskap & civilt försvar, SVA –Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Smarta lösningar för vård & omsorg
Pia Kristiansson,Projektledare Region Västerbotten

Infrastruktur – Transporter

Framtidens infrastruktur, trafik och transporter:
VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Inlandsbanan betydelse för person- och godstrafik:
Peter Enå, Vice VD/Utvecklingschef

Sammanfattning med bland annat Lars Lustig, Länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten

Moderatorer:

Penilla Gunther, Konsult Citizens Affairs AB & Per Lindberg, Inlandets Teknikpark

ANMÄLAN TILL VIP-WORKSHOP MED MIDDAG (självkostnadspris 300 kr/person):

Senast den 23 september till elin.thoren@vilhelmina.se Ange behov av särskild kost.