Industriföretag med Northwolt i spetsen driver på den tekniska utvecklingen i regionen