Business Region North är en sammanslutning av företag och kommuner i Norrlands inland. Företagen är framgångsrika i vår region och behöver kontinuerligt tillskott av arbetskraft och möjlighet till kompetensutveckling för sina anställda. BRN arbetar för att samla platsannonser på ett ställe och attrahera ny arbetskraft till våra fantastiska orter.

Vi vill även bistå med hjälp för parrekrytering och inflytt av hela familjer.

Bakom projektet står Inlandets Teknikpark som är ett Eruf-projekt för teknisk utveckling i Västerbottens inland. Projektet ska stödja inlandets företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader samt för att utveckla innovationsprocesser. Teknikparken är ett centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser. Målet är att fler av företagen i Västerbottens inland genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket i sig ökar sysselsättningsgraden och tillväxten.

Kontaktperson:

Per Lindberg

per.lindberg@edu.vilhelmina.se

070-2652214