Hej Sara och Magnus! Hur länge har Västerbottenssåpa varit verksamma här i Västerbottens inland (och kan ni berätta lite kortfattat om verksamheten)?

Västerbottenssåpa drog igång 2014, mest på hobbynivå. I februari 2023 gjorde vi en rebranding och lanserade i större skala. Fram tills dess var det väldigt småskaligt. Vår affärsidé är att återbruka frityrolja (rapsolja) som renas och sedan förtvålas till såpa. Vi tillverkar en cirkulär städprodukt, helt enkelt.

Vad är er framtidsvision för Västerbottenssåpa AB?

När man köper vår såpa köper man en produkt som inte är tillverkat som jungfrulig råvara och innehåller onödiga kemikalier, så det blir faktiskt lite bättre, lite mer hållbart, för varje flaska vi säljer. Därför vill vi att företaget ska växa, för ju större volymer vi kan återbruka och sälja, desto mindre jungfrulig råvara går åt. Alla kommer ju alltid behöva städa, så det kommer ju alltid finnas ett behov av att städa med miljövänliga produkter. Vår vision är att möta det behovet.

Hur jobbar ni för att leva upp till denna vision?

Vi går igenom varje del i produkten från flaska, etikett, pump till innehåll för att göra en mer hållbar produkt. Vi utforskar alltid möjligheter till att få till ännu bättre förpackningar och transporter ur miljösynpunkt och tycker att vi har bra koll på just den delen. Det kommer 2027, om vi minns årtalet rätt, en lagstiftining om ett produktpass där man ska kunna spåra ursprunget och se klimatpåverkan i dem. Det känns som att vi i det avseendet ligger lite i framkant och kommer ha ett produktpass klart redan före 2027.

Vart har ni era kunder och vad gör era produkter/tjänster för skillnad ute i världen?

Vi säljer till främst privatpersoner, i hela Sverige. Inte utomlands än. Vi tänker att genom att få vårt företag att växa bidrar vi en liten smula till en bättre värld. Detta eftersom de stora koldioxidutsläppen kommer ofta från produktionen av råvaror, inte vid transporter, vilket man vanligtvis tror. Så att vara inne på andra varvet och återbruka någonting är ju väldigt effektivt ur klimatsynpunkt.

Vad är hemligheten bakom att vara ett litet företag i Norrlands inland som gör skillnad långt bortom regionens gränser?

Kort och gott: sociala medier. Utan den säljkanalen hade vi inte varit i närheten av att kunna fyrdubbla vår försäljning, vilket vi har gjort bara det senaste året.