Hej David! Hur länge har Truxor Wetland Equipment AB varit verksamma här i Västerbottens inland?

Truxor Wetland Equipment AB har funnits som namn sedan i fjol, 2022. Tidigare har vi varit verksamma under namnet Dorotea Mekaniska ända sedan 1990-talet. Vi är ett företag som tillverkar amfibiska maskiner för vattenvård.

Vad är er framtidsvision för Truxor Wetland Equipment AB?

Det enkla svaret är att mångdubbla, både vad gäller storlek och försäljning. Nyss exporterade vi en Truxor-maskin till vårt 68:e land och vi finns på alla världsdelar, och vi jobbar på att få in dem även i Arktis och Antarktis, men ändå är det förhållandevis få som vet vad en Truxor är. Vårt mål är att vara den bästa fabriken i Sverige och att alla i branschen känner till Truxor!

Hur jobbar ni för att leva upp till denna vision?

Det som är avgörande nu är god marknadsföring. Sedan jobbar vi hårt för att erbjuda bästa möjliga kvalitet inom vår marknad och att ständigt omstrukturera när och där det behövs för att klara av den ökande beställningsvolymen. Vi jobbar också för att bredda försäljningsområdet och få in produkten i för oss nya länder som Chile och Argentina för tillfället.

Vart har Truxor sina kunder och vad gör dina produkter/tjänster för skillnad ute i världen?

Vi finns i alla världens hörn. 20% av vår försäljning är inom de nordiska länderna, 20% i Tyskland och 20% i USA. Resten av försäljningen är ganska jämnt fördelad sett till världsdelarna.

Detta Youtubeklipp skildrar väldigt bra vad vi gör för skillnad i världen. Våra amfibiska maskiner för vattenvård är ett redskap som bekämpar effekterna av övergödning och global uppvärmning. Huvudområdet är bekämpning av invasiva vattenväxter för att förhindra att vattendrag växer igen. Vi håller vattnet friskt kan man säga, särskilt med tanke på att vi inte använder växtgifter som fortfarande är en traditionell metod. Sedan kommer en Truxor väl till hands när det gäller att sanera efter oljespill, vilket är varför vi nu ska rikta in oss på Alaska t.ex.

Vad är hemligheten bakom att vara ett litet företag i Norrlands inland som gör skillnad långt bortom regionens gränser?

Kärlek och passion. Det var så en av våra kunder i Dakar beskrev oss och vår produkt. Han trodde på oss eftersom han såg att det var en produkt byggt med just kärlek och passion. Vi är flitiga i att resa ut i världen och marknadsföra produkten. Det är viktigt att förstå att det här är en nyttosam produkt uppfunnen, utvecklad och saluförd från Dorotea. 

Jag må vara partisk, men jag vill påstå att vi har den mest intressanta produkten i Norrlands inland och en av de bästa arbetsplatserna. Vi gör allt från ax till limpa. Det är inte bara en fabrikslokal, utan vi jobbar med utveckling, marknadsföring och försäljning. Man kan verkligen göra allt när man jobbar för Truxor, oavsett om man gillar att skruva, programutveckla eller marknadsföra digitalt.