Hej Helen och Tomas! Hur länge har Hotmek varit verksamma här i Västerbottens inland (och kan ni berätta lite kortfattat om verksamheten)?

Hotmek startade 2004. Vi säljer begagnade gruv- och stenkrossar samt begagnade gula maskiner som traktorer och dumprar med mera.

Vad är er framtidsvision för Hotmek?

Hotmek´s framtidsvisioner är att inom några år förhoppningsvis göra en generationsväxling. 

Hur jobbar ni för att leva upp till denna vision?

För att kunna leva upp till den visionen håller vi kontaktnätet igång och delar med oss av kunskapen vi anskaffat under 35 år i branschen.

Vart har ni era kunder och vad gör era produkter/tjänster för skillnad ute i världen?

Våra kunder finns inom gruv- och berg industrin. Vi har kunder i hela Europa men också i Afrika, Sydamerika, Asien och Nordamerika. 

Vad är hemligheten bakom att vara ett litet företag i Norrlands inland som gör skillnad långt bortom regionens gränser?

Vi har 35 års erfarenhet, och har byggt upp ett kontaktnät med runt 1700 kontakter/kunder i världen. Vi arbetar löpande med gamla kunder, som många av dom redan gjort en generationsväxling.