Det händer mycket i Norrland! Här finns tillgången på grön energi och ett utpräglat hållbarhetstänk som banar väg för den höga tillväxt och de nya arbetstillfällena som driver på den gröna omställningen som väntar samhället.

Nu ber vi om ditt bidrag till skapandet av denna senaste svenska framtidsregion i form av dina erfarenheter och kompetens. J

obb finns, så om du alltid hyst en dröm om att bo grönt och marknära – ja, då är du välkommen att slå ner dina bopålar här i Västerbottens inland!