Idag gör vi ett besök hos Per och Eva Lindberg, projektledare för Inlandets Teknikpark.

Inlandets Teknikpark är ett resurscentrum som aktivt arbetar mot det övergripande målet att fler av företagen i Västerbottens inland blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands . Detta genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.