Hej Robert! Hur länge har ni varit verksamma här i Västerbottens inland?

ÅMV Production AB startade redan 1991, då som en avknoppning från släpvagnsindustrin som var stor här i Åsele. Under årens lopp har maskinparken förbättrats och utvecklats därefter och numera är vi en komplett och högkvalitativ tunnplåtsverkstad. Vi laserskär, bockar, svetsar, blästrar, lackerar och slutmonterar samt paketerar slutprodukter innan de skickas ut i världen. Sedan 2012 ingår vi i koncernen Storskogen, en internationell företagsgrupp med verksamhet inom Trade, Industry och Services.

Flexi Heater är från början ett företag som bildades i Jämtland, men som sedan hösten 2021 ingår i ÅMV Production AB och delar lokaler och en del personal med ÅMV. Inom den verksamheten har vi bl.a. konstruerat och tillverkat världens första helt elektriska mobila värmeverk.

Kan ni dela med er av er framtidsvision för ÅMV och Flexi Heater?

För båda företagen är det i grund och botten samma: att sträva efter tillväxt, utvidgad kundbas, bibehållen lönsamhet och att fortsätta rekrytera kompetent personal.

Hur jobbar ni för att leva upp till denna vision?

Servicenivå och kompetens är A och O för oss. Vi har korta leveranstider och ett stort kunnande inom företagen som gör att vi kan sköta det mesta själva från ax till limpa. På själva arbetsplatsen är säkerhet, trivsel och stolthet våra ledord. Personalen ska känna sig lika delaktiga och inflytelsefulla i verksamheten som vi i ledningen, så här är det naturligt att känna känslan av att vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål. Det tror jag gör att vi är kända för att ha kompetenta medarbetare som stannar här i många, många år.

Vi är aktiva i att marknadsföra våra företag genom att delta i olika mässor och upprätthålla en närvaro på våra sociala medie-plattformar. Många unga människor, inklusive män och kvinnor, ser en framtida karriär utanför vår region. I inlandet finns en betydande grupp av högkompetenta unga individer som är intresserade av att arbeta inom traditionellt manliga yrken. För alla som är intresserade av att jobba inom vår bransch vill vi betona att vår arbetsplats är öppen och inkluderande, oavsett bakgrund. Hos oss hör alla hemma och kommer att trivas!

Vart har ni era kunder och vad gör era produkter för skillnad ute i världen?

När det gäller ÅMV har vi en bred kundbas som finns i huvudsak i den norra delen av landet. Att ha en bred kundbas är ju viktigt för oss för att minska vår konjekturkänslighet. När det gäller Flexi Heater är vi oerhört stolta att ha fått en fot in på den norska marknaden. Där är DiaProff AS, en av Nordens största importörer och leverantörer av bl.a. specialmaskiner för betong, granit och asfalt – vår återförsäljare.

Eftersom vi jobbar enligt principerna för hållbarhet (och är certifierade inom det området) kan vi leverera hållbara produkter, eller produkter tillverkade på mest hållbart möjliga vis, till våra kunder.

ÅMV gör t.ex. hydraulaggregater, rostfria oljetankar, överbyggnader och chassin till företag inom entrepenad-, bygg- och transportbranschen och hanteringsutrustning för Renholmen och sågverksindustrin. Nu senast var vi igång med israsskydd till Vestas, som skyddar vindkraftoperatörer från att skadas av fallande is.

En Flexi Heater-maskin har många användningsområden. Den kan till och med täcka 40 lägenheters behov av varmvatten! Idag används den dock framför allt till tjältining, betongarbeten, skadesanering eller uppvärmning och avfuktning av byggnader.

Vad är hemligheten bakom att vara ett litet företag i Norrlands inland som gör skillnad i stora världen?

Självklart spelar det roll att vi har en komplett maskinpark och kan göra allting själva i hela produktionskedjan. Om en ”lucka” eventuellt skulle uppstå i en produktionsprocess vad gäller kompetens eller kostnadseffektivitet kan vi alltid förlita oss på att dessa finns att tillgå inom koncernen eller bland de lokala företag som vi alltid försöker involvera i samarbeten så mycket och ofta vi kan.

Nu när vi lever i ett digitalt samhälle i en globaliserad marknad spelar vårt säte i glesbygden allt mindre roll. Sociala medier gör det enkelt och billigt att marknadsföra sig och kunder bryr sig mer om service, kvalitet och bemötande än vart vi befinner oss.