HUR KOMMER DET SIG ATT NI HAR SÅ MÅNGA TJEJER BLAND ERA ANSTÄLLDA?

Vi använder oss av VKNA:s jämställdhetsverktyg redan när vi utformar platsannonsen och även vid starten av anställningen. Vi utformar dessutom medarbetarsamtalen utifrån den.

HAR NI NÅGRA TIPS TILL FÖRETAG SOM VILL MEN INTE LYCKAS BRA MED ATT ANSTÄLLA TJEJER?

Man måste tänka på alla delar i sin platsannons för att ens locka tjejer att söka jobbet. Det är bra att lyfta fram de mjuka värden som genomsyrar företagskulturen samt en tydlig presentation av företagets jämställdhetspolicy. Sedan är det rent arbetsmiljömässigt oerhört viktigt att alla blir lika mycket sedda och lyssnade på, såväl enskilt som i grupp. Vi kan varmt rekommendera VKNA:s verktyg för företag som vill bli ännu bättre på att prioritera jämställdhet i alla led.

VAD FINNS FÖR FÖRDELAR MED ATT FÅ IN MER KVINNOR I ARBETSGRUPPEN?

Det blir framför allt en annan dynamik när det är en blandning av tjejer och killar på arbetsplatsen, det blir inte en lika ”hård” stämning. Sedan kan tjejer mer om teknik än vad de oftast tror själva. Kön har ingenting med kompetensnivå att göra!